Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD Statik ile, DGT yaklaşımıyla betonarme ve çelik yapıların analiz ve tasarımı yapılır. Metrik örnekler, izostatik 2d çerçeve, sıcaklık yüklemesi, lokal ekseni açılı çubuk, mesnet çökmesi yüklemesi, eleman serbestlikleri, eğilme, kayma ve eksenel şekildeğiştirmeler, mod birleştirme yöntemi, eğilme ve kayma donatısı alanı hesabı için doğrulama örnekleri detaylı olarak anlatılmıştır.

...