Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD’de modelleme için akıllı objeler tasarlanmıştır. Bir obje tanımlandığına tanımlandığında anında 2 ve 3 boyutlu görüntüsü de oluşur. Obje seçimi ve obje çoğaltma işlemleri için birçok farklı komut yer almaktadır. Proje açma, yazdırma, kaydetme gibi proje dosyasına yönelik işlemler, ayrıca ideCAD kullanımına yönelik zum, konumlandırma, katman yönetimi gibi işlemler bu başlık altında anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...