Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ideYAPI Bilgi Modellemesi sayesinde mimari ve statik projelendirme sürecinde ortak Yapı bilgi modeli üzerinde çalışılır. Mimar ve mühendislerin aynı model yapı bilgi modeli üzerinde, ortak çalışmasını sağlayan sistemde proje bir kez modellenerek, "Tam Entegrasyon" sağlanır. Mimari plan ve kalıp planı, aynı proje içinde iki ayrı çalışma modudur ve birbiriyle tam örtüşür.

...