Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kullanılacak donatıları Donatı Seçimi komutuna tıklandığında açılan Donatı Seçimi diyaloğundan seçebilirsinizDonatı Seçimi komutu ile betonarme tasarımda kullanılacak donatı çapları seçilir. Betonarme eleman tasarımında (Kolon, kiriş, perde döşeme, temel, kazık, istinat duvarı vb.) Donatı Seçimi diyaloğundan seçilen donatı çapları kullanılır.

Donatı Seçimi Komutunun Yeri

...

Donatı Seçimi

Nervür - Kaset Sekmesi

...

Özellikler

Donatı boyutları

Image Modified

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Image Modified

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

İstinat Duvarı Sekmesi

...

Özellikler

Donatı boyutları

Image Modified

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Image Modified

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Kuyu Temel Sekmesi

...

Özellikler

Donatı boyutları

Image Modified

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Image Modified

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Merdiven Sekmesi

...

Özellikler

Donatı boyutları

Image Modified

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Image Modified

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Kazık Sekmesi

...

Özellikler

Donatı boyutları

Image Modified

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Image Modified

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Kabuk Sekmesi

...

Özellikler

Donatı boyutları

Image Modified

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Image Modified

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Kiriş - Bağ Kirişi Sekmesi

...

Özellikler

Donatı boyutları

Image Modified

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Image Modified

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Kiriş/bağ kiriş

Image Modified

Kiriş ya da bağ kiriş seçenekleri işaretlenerek donatı seçimi yapılır. Bağ kirişte çapraz ve çapraz etriye için seçim yapılmaz.

Kolon Sekmesi

...

Özellikler

Donatı boyutları

Image Modified

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Image Modified

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Perde Sekmesi

...

Özellikler

Donatı boyutları

Image Modified

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Image Modified

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Döşeme - Radye Döşeme Sekmesi

...

Özellikler

Donatı boyutları

Image Modified

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Image Modified

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Tekil Temel Sekmesi

...

Özellikler

Donatı boyutları

Image Modified

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Image Modified

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Sürekli Temel Sekmesi

...

Özellikler

Donatı boyutları

Image Modified

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Image Modified

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

...