Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD Statik içerisindeile, DGT yaklaşımı ile yaklaşımıyla betonarme ve çelik yapıların analiz ve tasarımı yapılabilir. Betonarme yapıların analiz modelinde döşemeler, rijit diyafram ve yarı rijit diyafram ile modellenebilir. Bununla birlikte yapısal analiz olarak Ayrıca; performans analizi (doğrusal performans analizi ve doğrusal olmayan performans analizi), nonlineer itme analizi, riskli bina analizi, döşeme analizi, merdiven analizi, havuz analizi, kubbe ve tonoz analizi, istinat duvarı analizi, kuyu temel analizi, zaman tanım alanında doğrusal analiz, euler burkulma analizi bulunmaktadıryapılır.

...

Child pages (Children Display)

...