Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD Statik ile, DGT yaklaşımıyla betonarme ve çelik yapıların analiz ve tasarımı yapılabiliryapılır. Betonarme tasarımı, TBDY 2018 ve TS 500 koşulları uygulanarak yapılır. Betonarme tasarım parametreleri ile betonarme elemanların (kolon, kiriş, döşeme, perde, temel, istinat duvarı vb.) tasarımında kullanılacak donatı ve beton parametreleri (paspayı, minimum pursantaj, minimum etriye aralığı, perde enine donatı tipi vb.) belirlenir. Betonarme ve çelik elemanların tasarım sonuçları, diyaloglarından incelenir ve gerekli müdahale yapılır.

...