Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kuyu temel betonarme tasarım sonuçları ve tekil temellere ilişkin yetersizlik durumları Kuyu Temel Betonarme diyalogunda diyaloğunda gösterilir. Kuyu Temel Betonarme diyalogunda diyaloğunda temel donatıları, statik ve dinamik kontrol sonuçları verilir.

...

Özellikler

Kuyu temel ve donatı listesi

Hesap sonucunda kuyu temelde seçilen tüm donatıların listesi tablo olarak gösterilir. Donatılar program tarafından otomatik seçilmiştirseçilir. İlgili donatıyı değiştirmek için hücre üstünde çift tıklayın.

Öngörüntü

Listeden seçilen kuyu temelin öngörüntüsü yer alır.

Statik kontroller

Statik kontrollere ilişkin bilgiler bu bölüm altında yer alır.

Kayma kontrolleri

Kayma kontrollerine ilişkin bilgiler bu bölüm altında yer alır.

Dinamik kontroller

Dinamik kontrollere ilişkin bilgiler bu bölüm altında yer alır.

Göçme kontrolleri

Göçme kontrollerine ilişkin bilgiler bu bölüm altında yer alır. Detaylar butonuna tıklanarak Göçme Analizi diyaloğuna ulaşılır.

...

Özellikler

Şematik çizim ve koordinat seçim alanı

İstinat duvarın şematik çizimi yer alır. Program dilim yöntemini kullanarak iterasyonlar yaparDilim yöntemi kullanılarak iterasyonlar yapılır. Ekrandaki şekil üzerinde tıklamalar yapılarak daha farklı toptan göçme dairelerine ilişkin hesap değerleri görüntülenebilir.

Göçme dairesine ilişkin bilgiler listelenir.

Sonuçlar

Seçilen koordinata ait sonuçlar listelenir.

...