Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Genel Betonarme Parametreleri komutu ile tüm betonarme elemanlardaki tasarım parametreleri belirlenir. Minimum donatı aralığı, ilave donatı sayısı, donatı bindirme boyu ayarları, kolon/perde donatı kenetlenme boyu ayarları, fiber beton modeli ile kapasite kontrolü genel betonarme ayarları penceresinden yapılır.

...