Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Betonarme tasarımda ve donatı yerleştirilmesi aşamasında hangi kriterlere uyulacağı parametreler ile belirlenir.

...

Özellikler

Beton örtüsü

Image Removed
image-20240523-075427.pngImage Added

Donatının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir.

Min. asal çekme pursantajı

Image Removed
image-20240523-075434.pngImage Added

Çift doğrultuda çalışan plaklarda, plağın kısa kenar doğrultusundaki çekme pursantajıdır.

Min. diğer çekme pursantajı

Image Removed
image-20240523-075441.pngImage Added

Çift doğrultuda çalışan plaklarda, plağın uzun kenar doğrultusundaki çekme pursantajıdır.

Min. hurdi pursantajı

Image Removed
image-20240523-075455.pngImage Added

Uzun kenarı kısa kenarından 2 kat daha fazla olan plaklarda (Luzun/Lkısa≥2), kısa kenar doğrultusundaki çekme pursantajıdır.

Min. hurdi diğer pursantajı

Image Removed
image-20240523-075637.pngImage Added

Uzun kenarı kısa kenarından 2 kat daha fazla olan plaklarda (Luzun/Lkısa≥2), uzun kenar doğrultusundaki çekme pursantajıdır.

Min. donatı aralığı

Image Removed
image-20240523-075646.pngImage Added

Donatı seçilirken, bu parametre dikkate alınır. İki donatı arasındaki mesafe minimum donatı aralığından az kalırsa donatı çapı arttırılır.

Maks. donatı aralığı

Image Removed
image-20240523-075654.pngImage Added

 İki donatı arasındaki mesafe bu parametrede yazılan değerden fazla olamaz.  Maksimum donatı aralığı x*d parametresiyle birlikte kullanılır.

Maks. donatı aralığı x*d

Image Removed
Image Added

Bu parametrenin varsayılan değeri 1.5 ‘ dir. Bu parametrede yazılan değer ile plak kalınlığı çarpılır. Bulunan değer maksimum donatı aralığıdır ve iki donatı arasındaki mesafe bu parametreden hesaplanan değerden fazla olamaz.

İlave min. donatı aralığı

Image Removed
image-20240523-075703.pngImage Added

İlave donatıların arasındaki  minimum mesafeyi  sınırlayan parametredir. İlave donatı seçilirken, bu parametre dikkate alınır. İki ilave donatı arasındaki mesafe minimum donatı aralığından az kalırsa donatı çapı arttırılır.

İlave maks. donatı aralığı

Image Removed
image-20240523-075712.pngImage Added

İlave donatı arasındaki mesafeyi sınırlayan parametredir. İki ilave donatı arasındaki mesafe burada yazılan değerden fazla seçilmez.  Maksimum donatı aralığı x*d parametresiyle karşılaştırılır ve küçük olan kullanılır.

İlave min. donatı aralığı  x*d

Image Removed
Image Added

İlave donatıların arasındaki maksimum mesafeyi sınırlayan parametredir. Bu parametrede yazılan değer ile plak kalınlığı çapılır. Bulunan değer maksimum donatı aralığıdır ve iki donatı arasındaki mesafe bu parametreden hesaplanan değerden fazla seçilmez.

Depremli yüklemeler için rijitlik faktörü

Image Added

 Döşemelerde depremli yüklemeler için rijitlik faktörünü belirleyen parametredir.

Depremsiz yüklemer için rijitlik faktörü

Image Added

Döşemelerde depremli yüklemeler için rijitlik faktörünü belirleyen parametredir.

...

...