Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Betonarme tasarımda ve donatı yerleştirilmesi aşamasında programın hangi kriterlere uyacağını uyulacağı parametreler ile belirlerbelirlenir.

...

Özellikler

Beton örtüsü

Kazık içindeki çekme donatısının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir.

Min. Pursantaj

Kazığa konulacak boyuna donatının minimum değerini belirleyen orandır. Kazığın brüt alanının Minimum Pursantaj parametresi ile çarpımı minimum donatı alanını belirler. Program, kazığa Kazığa konulacak donatıyı donatı bu alandan az olmayacak şekilde seçerseçilir.

Max. Pursantaj

Kazığa konulacak boyuna donatının maksimum değerini belirleyen orandır. Kazığın brüt alanının Maksimum Pursantaj parametresiyle ile çarpımı maksimum donatı alanını belirler. Program kazığa Kazığa konulması gereken donatıyıdonatı, bu alan ile karşılaştırırkarşılaştırılır. Kazığa konulması gereken donatı alanı fazla ise, pursantaj değerini aşan kazık için kesit yetersiz uyarısı verilir.

Taşıma gücü kapasite katsayısı (Nc)

Kazığın taşıma gücü kapasitesini hesaplamada kullanılan taşıma kapasite katsayısı değeri girilir.

Güvenlik katsayısı

İzin verilen toplam taşıma gücü kapasitesinin hesaplanmasında kullanılan güvenlik katsayısı değeri girilir.

Qa = Qu / GüvenlikKatsayısı

Qu = Kazığın nihai taşıma gücü momenti

Qa = Kazığın izin verilen(emniyetli) taşıma gücü momenti

Yük aktarımına göre kazık tipi

Kazığın uç kazık mı yoksa sürtünme kazık olarak mı tasarım yapılacağı bilgisini veriniz.

...