Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

İşlem Adımları

  • Bir rapor alın.

  • Program ideCAD, ideCAD Rapor programını Rapor’u açacaktır.

  • ideCAD Rapor programı içerisinde toolbardan Birim Ayarları ikonunu tıklayın.

  • Birim seçenekleri diyaloğu ekrana gelecektir.

  • Listedeki büyüklüklere göre birimleri ayarlayın.

  • Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın.

...