Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Seçmeli Raporlar ikonunu tıklayın. Statik rapor ayarları diyaloğu açılacaktır.

  • Açılan diyalogda, rapor ile ilgili değişik seçenekler görülecektir.

  • Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Rapor Oluştur butonunu tıklayın.

  • ideCAD Rapor programı otomatik çalışacak, seçimleriniz belirli sayfa düzeninde sayfa sayfa tek rapor altında oluşturulacaktır.

Örnek seçmeli rapor sayfaları

Image Modified

Statik Rapor Ayarları

...

Özellikler

ve Açıklamaları

Rapor seçimi

Image Removed
image-20240523-142020.pngImage Added

 

Alınabilecek raporlar listelenir.

Dizayn

Image Modified

Tasarımı yapan bilgisi girilir.

Revizyon

Image Modified

Revizyon yapan bilgisi girilir.

Tarih

Image Modified

Rapor tarihi girilir.

Proje dosyası adını yaz

image-20240523-142104.pngImage Added

Raporda proje dosyasının adı yazılır.

Firma logosu

Image Modified

Firma logosu eklenir, var olan logo silinir.

Tüm proje

Image Modified

Tüm projenin raporu oluşturulur.

Aktif kat

Image Modified

Aktif katın raporu oluşturulur.

Seçili elemanlar

Image Modified

 

Seçili elemanların raporu oluşturulur.

İl/İlçe

Image Modified

Projenin yapılacağı il/ilçe bilgisi girilir.

Kullanım amacı

Image Modified

Yapının kullanım amacı girilir.

Pafta/ada/Parsel numaraları

Image Modified

Yapının yapılacağı arazinin pafta, ada ve parsel bilgileri girilir.

Rapor oluştur

Image Modified

Tıklanarak rapor oluşturulur.

Kaydet

Image Modified

 Raporu

 Raporu kaydeder.

Yükle

Image Modified

Daha önce kaydedilmiş raporu yükler.

...

Sonraki Konu

Genel Raporlar

...