Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Rapor sekmesi altında ilgili başlığa tıklayın.

  • ideCAD Rapor programı otomatik çalışacak, belirli sayfa düzeninde raporunuz oluşacaktır.

Örnek rapor sayfaları

Image Modified

...

Sonraki Konu

Seçmeli Raporlar