Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Rapor, ideCAD Rapor programı altında sayfa sayfa görüntülenecektir.

...

Baskı için Sayfa Filtresi

...

Seçenekler ve Açıklamaları

Tüm sayfalar

Image Modified

Raporun tüm sayfalarının çıktısı alınır.

Tek sayfalar

Image Modified

Sayfa numaraları tek olan rapor sayfalarının çıktıları alınır.

Çift sayfalar

Image Modified

Sayfa numaraları çift olan rapor sayfalarının çıktıları alınır.

...