Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mimari ve statik proje tasarımları için yapı bilgi modellemesi kapsamında, ideCAD ile bir projenin baştan sona, yapı bilgi modeli nasıl oluşturulur ve nasıl paylaşım yapılır detaylı olarak anlatılacaktır.

YAPI Bilgi Modeli Üç farklı yöntem ile paylaşılabilir.

...

Child pages (Children Display)

...