Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD’de tasarımınızı modellemenize tasarımı modellemeye yardımcı olacak obje komutları, modelinizi düzenlemenize modeli düzenlemeye olanak sağlayacak komutlar bulunmaktadırbulunur. Tasarımınızı Tasarımı modellerken plan, perspektif ve 3B görünüş pencereleri gibi farklı pencerelerden modelinizi takip edebilirsinizmodel takip edilir. 3B görünüş pencereleri aynı modeli farklı bakış açılarından görmeye olanak tanır.

Child pages (Children Display)

...