Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD çalıştırıldığında açılan ekrana programın ideCAD’in arayüzü denmektedir. Arayüzde ideCAD kullanımına yönelik menüler, komut ikonları, araç çubukları gibi bölümler yer almaktadır. Mesaj bilgi satırı, yapı ağacı, sağ tuş menü, düşey toolbar gibi bölümlerle kullanıcının ideCAD’i verimli kullanabilmesi amaçlanmıştır. Klasik ve ribbon menü düzenine sahip iki farklı arayüz tasarlanmıştır.

...