Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD’de yapı modeli tasarlanıp modellenen projenin, detaylı metrajı ve raporlarının hazırlanmasına olanak sağlayacak komutlar bulunur. Duvar, iç sıva, donatı, kalıp, beton ve detaylı yapı metrajları; genel ve eleman bazında raporlar hazırlanır.

Children Display