Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kat bilgileri ayrı pencerelerde yer alır. Bir projede kat sayısı kadar kat penceresi bulunur. Kat Genel Ayarları diyaloğunda projenizdeki projedeki katlar listelenir. Projenizin Proje kat yükseklikleri, mimari ve statik kot bilgilerini bilgileri kontrol edip değiştirebiliredilip değiştirilir, aşağı veya yukarı kat ekleyebilirsinizeklenir.

Kat Genel Ayarları Komutunun Yeri

...

Özellikler

Kat numarası

Projede yer alan katlar numaralandırılır.

İsim

Projede yer alan katlar listelenir. Üzerine tıklanarak isimler istenildiği zaman değiştirilebilir.

Kot

Seçilen mimari/statik kot seçeneğine göre kat kotu verilir. Mimari kotlar seçeneği aktifse katların taban kotlarını, statik kotlar seçeneği aktifse tavan kotlarını ifade eder.

Yükseklik

Kat yükseklikleri verilir.

Temel üstü kot

Statik ya da mimari kot seçeneklerine göre kat tavanını ya da tabanının toplam yüksekliğini belirtir. Temel üst kotu satırı bir kat ifade etmez ve kullanıcı tarafında bu satıra müdahale edilemez.

HYK

Katlara ait HYK değerleri verilir.

Rijit

Bir katın rijit olduğu, ilgili katın Rijit kutucuğuna işaret koyularak belirlenir.

Asansör/Makine dairesi

Deprem hesabı yapılırken bina yüksekliğine dahil edilmek istenmeyen kat için Asansör/Makine Dairesi kutucuğu işaretlenir.

İndeks

Eğer bir katta birden fazla rijit diyafram mevcutsa bu diyaframlara ait objelerin indislerini kat içerisinde ayırmak için; ilgili katın indis sütununda diyafram sayısı kadar indis aralarda virgül kullanılarak yazılır. (Örn: 1. Kat için; 1A, 1B, 1C gibi)

Değiştir

Değiştir butonu tıklanarak proje ayarları diyaloğu açılır, istenen düzenlemeler yapılarak kat genel ayarları diyaloğuna dönülür.

Son katla aynı

“Son katla aynı” satırı işaretlenirse, açılan katların yüksekliği en son açılan kat ile aynı alınır.

Varsayılan yükseklik

“Varsayılan yükseklik” işaretlenirse, açılan katların yüksekliği varsayılan yükseklik satırı yanında tanımlanabilen değer kadar alınır.

Mimari kotlar

Seçeneği işaretlenirse diyalogda yer alan kot değerleri kat tabanları referans alınarak gösterilir.

Statik kotlar

Seçeneği işaretlenirse diyalogda yer alan kot değerleri kat tavanları referans alınarak gösterilir.

Listeden seçili kat planı sayfası açılır.

Sil

Listeden seçili kat planı sayfası silinir. Mastır kat (sıfır numaralı kat) silinemez.

Sil butonu tıklandığında, ekrana “Kat silme işlemini geri alamazsınız. Devam etmek istiyor musunuz?” uyarısı gelir. Soru onaylanırsa seçilen kat silinir. Kat silerken dikkatli olunmalıdır. Çünkü silinen katta girilmiş veriler varsa, katla birlikte bu veriler de silinecektir. Bu işlemin geri dönüşü yoktur.

Yukarı ekle

Listeden seçili katın üzerine yeni bir kat eklenir.

Aşağı ekle

Listeden seçili katın aşağısına yeni bir kat eklenir.

...

Sonraki Konu

...