Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Betonarme Hesap Aksı Edit komutu ile radye temelin çalışma şekli ve donatı tipi değiştirilir. Radye temel analizi Analiz sonucunda radye temelin çalışma şekli ve ne tip donatı atılacağı otomatik olarak tespit edilir.

...