Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

İşlem adımı

Eğrisel döşeme kenarı çizilecek alan

Döşeme kenarının başlangıç noktasının belirlenmesi

İkinci noktasının belirlenmesi

Üçüncü noktasının belirlenmesi

Dördüncü noktasının belirlenmesi

Eğrisel döşeme kenarının biteceği noktanın belirlenmesi

Eğrisel döşeme kenarının oluşması

...

Sonraki Konu

Yay Mahal Döşeme Kenarı OluşturmaÇizimi