Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Daire Dairesel Döşeme Kenarı komutu ile daire formunda döşeme kenarı tanımlamak için Dairesel Döşeme Kenarı komutunu kullanabilirsiniztanımlanır.

Dairesel Döşeme Kenarı Komutunun Yeri

...

  • Dairesel döşeme kenarı ikonunu tıklayın.

  • Merkez olarak belirlediğiniz noktayı farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Fareyi hareket ettirdiğinizde imlecin ucunda dairesel bir form belirecektir.

  • Dairenizin yarıçapını belirledikten sonra farenin sol tuşunu tıkayın.

  • Dairesel döşeme kenarı oluşacaktır.

  • Klavyeden Esc tuşuna basarak komuttan çıkın. Artık döşeme tanımlayabilirsiniz.

İşlem adımı

Dairesel döşeme kenarı çizilecek alan

Image Modified

Dairesel döşeme kenarının merkezinin belirlenmesi

Image Modified

Dairesel form öngörüntüsünün oluşması

Image Modified

Dairesel döşeme kenarının yarıçapının belirlenmesi

Image Modified

Dairesel döşeme kenarının oluşması

Image Modified

Döşeme oluşturulduktan sonra alan

Image Modified

...