Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bu sitedeki bilgilerinin doğru olmasını sağlamak için mümkün olan her çaba gösterilmiş olmakla birlikte; ideYAPI AŞ. bu sitede veya bağlantılı sitelerde olabilecek, belirtilmiş ya da ima edilmiş, her tür hata, eksiklik ya da amaç uyuşmazlığı hususunda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve bunlardan kaynaklanabilecek doğrudan ya da dolaylı zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamayacağını beyan eder. Bu site teknolojideki, standartlardaki veya yasal yükümlülüklerdeki değişmeler sebebiyle yenilenebilir.

Telif Hakları

ideCAD ideYAPI A.Ş.’nin tescilli markasıdır ve yazılımın tüm hakları ideYAPI A.Ş. firmasına aittir. Tüm program dokümantasyonları, eğtim ve kullanım kılavuzları veya herhangi bir program bileşeni hiçbir nedenle kopyalanamaz ve lisans sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz.

...