Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kapı/pencere çizerken isterseniz Uzaklığı Değiştir komutuyla referans noktasını noktası duvar üstü, duvar altı ve veya duvar aksı olarak değiştirebilirsinizdeğiştirilir. İsterseniz klavyeden Klavyeden 6 tuşuna basarak basılarak da bu komut çalıştırabilirsinizçalıştırılır.

Uzaklığı Değiştir Komutunun Yeri

Kapı/Pencere toolbarından ulaşabilirsiniz.

...

Referans duvar üstü

Image Modified

Referans duvar altı

Image Modified

...