Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Programda ideCAD’de aks sınırı kontur çizgilerine göre tanımlanır. Çizim alanında köşe noktaları verilerek belirlenecek yeni kontur çizgileri ile, aks sınırlarınızı sınırları otomatik olarak değiştirebilirsinizdeğiştirilir.

Kontur Çizgileri Komutun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Aks başlığı altından ulaşabilirsiniz.

...

İşlem Adımları

  • Kontur Çizgileri ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında köşe noktalarını sol tuş ile tıklayarak belirleyin.

  • Poligonu kapatın (Birinci noktayı tekrar tıkladığınızda poligon kapanacaktır).

  • Kontur çizgisi tanımlanacaktır.

İşlem adımı

Mevcut kontur çizgileri

Yeni kontur çizgilerinin birinci noktasının oluşturulması

Yeni kontur çizgilerinin ikinci noktasının oluşturulması

Yeni kontur çizgilerinin üçüncü noktasının oluşturulması

Yeni kontur çizgilerinin dördüncü noktasının oluşturulması

Yeni kontur çizgilerinin ilk noktasına tıklanarak kapatılması

Mevcut kontur çizgilerinin silinmesi ve yeni kontur çizgilerinin oluşması

...

Sonraki Konu

...