Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Projenize Projeye göre kontur çizgileriniziçizgileri, Kontur Hesapla komutuyla otomatik olarak yeniden oluşturabilirsinizoluşturulabilir. Program projenizdeki ideCAD projedeki tüm kontur çizgilerini, üç boyutlu çizimlerin sınırlarını dikkate alarak poligonal alan şeklinde oluşturacaktır.

...

Mevcut kontur çizgileri

Kontur hesapla komutundan sonra kontur çizgileri

...

Sonraki Konu

...