Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ribbon menüyü kullan ve DPI için ribbon ikonlarını otomatik ölçekle ayarlarına Menü Ayarları komutundan ulaşılır. Yapılan değişikliklerden sonra programı ideCAD’i yeniden başlatmak gerekir.

...