Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Duvar izleri özelliğiyle kapı/pencere yerleştirildikten sonra altında kalan duvarın izi çizimlerde gösterilebilmektedirgösterilir. Çizginin rengi ve tipini seçilebilirtipi seçilir, istenirse rengi duvar rengi ile aynı yapılabiliryapılır.

Duvar İzleri Özelliğinin Yeri

...

Duvar izleri aktif değilken

Duvar izleri aktifken - farklı çizgi tipi ve renkle...