Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Genel Ayarlar diyaloğunda yapılan bütün değişiklikler, Ayarları bütün çizim pencerelerine uygula özelliği aktif hale getirilerek tek seferde bütün pencerelere uygulanabiliruygulanır.

Ayarları Bütün Çizim Pencerelerine Uygula Özelliğinin Yeri

Genel Ayarlar diyaloğu Genel Ayarlar sekmesinden Ayarları bütün çizim pencerelerine uygula özelliğine ulaşabilirsiniz.

...

Sonraki Konu

...

İlgili Konular