Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tonozlar oluşturulurken, Tonoz Parça Sayısı özelliği ile tonozlar oluşturulurken, kaç parça halinde oluşturulacağını belirleyebilirsinizoluşturulacağı belirlenir. Parça sayısı arttıkça tonoz hatları yuvarlaklaşır.

...

Farklı parça sayılarına sahip tonoz örnekleri

Parça sayısı 25


Parça sayısı 10


Parça sayısı 5


Parça sayısı 3


...