Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Merdiveni oluşturduğunuzda program otomatik olarak kesit hattını merdiven çiziminde oluştururPlanda merdiven kesit hattı, merdiven oluşturulduğunda otomatik çizilir. Planda kesit hattını çiz özelliğini işaretlemeyerek kesit hattını kaldırıp isterseniz merdiveni görünüş şeklinde çizebilir özelliği işareti kaldırılarak kesit hattı planda kaldırılır. Merdiven görünüş şeklinde çizilir ya da kesit hattı ayarlarından kesit hattının yerini yeri ve özelliklerini değiştirebilirsinizdeğiştirilir.

Planda Kesit Hattını Çiz Özelliğinin Yeri

...

Planda kesit hattını çiz işaretliyken

Planda kesit hattını çiz işaretli değilken

Kesit hattı ayarlarında uzatma, açı ve ara değeri 20 olduğunda

Kesit çizgisinde ok çiz işaretli olmadığında

Kesit hattı merdivenin ilk kolundayken

Kesit hattı ayarlarında oran değeri 0.2 olduğunda

...