Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FEA Analizi Nedir?

Sonlu eleman analizi (FEA) Finite element analysis ile ilgili ideCAD Yazılım alt yapısında kullanılan matrisler ve yöntemler aşağıda detaylandırılmıştır.

...

FEA Sonlu eleman analizi hesap motoru ; Statik, dinamik, doğrusal olmayan, modal ve burkulma hesabı ve termal analiz için kullanılır.

FEA Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM) Nedir?

Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM), bilimsel ve teknik alanlar için tipik bir hesaplama yöntemidir. FE yöntemi, başka yollarla çözülmesi zor olan karmaşık problemleri hesaplamanıza olanak tanır.

...