Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD’de tasarımı modellemeye yardımcı olacak obje komutları, modeli düzenlemeye olanak sağlayacak komutlar bulunur. Hazırlanan modellere görselleştirme komutları kullanılarak materyal tanımlanır, render ve animasyonlar oluşturulur.

Child pages (Children Display)