Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Çelik birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY 2016) (GKT ve YDKT), AISC 360-16 (ASD ve LRFD), yönetmeliklerine göre otomatik yapılır. ideCAD Statik ile çelik birleşim hesabı, bulon kontrolleri, kaynak kontrolleri ve levha kontrolleri birleşim tipine ve yönetmeliklere uygun olarak otomatik yapılır.

...