Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yeni 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği koşulları detaylı şekilde denetlenip raporlanır. Siz mühendisliğe odaklanırsınız.

...