Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD’i klasik veya ribbon menü arayüzünde düzenlemeler yaparak kendi tarzınız doğrultusunda özelleştirebilirsiniz. Program kullanımına yönelik ayarlarda (araç cubukları , görüntü konfigürasyonu, görüntü ayarları, arkaplan ayarları, proje kaydetme ayarları, ızgara sistemi ayarları vb..) yapacağınız düzenlemelerle kendi çalışma tarzınızı programa ideCAD’e yansıtarak, programı daha verimli kullanabilirsiniz. Projenize uygun olacak şekilde ayarlarınızı (proje ayarlarınızı, kat genel ayarlarınızı, girdi birimlerinizi vb…) değiştirebilirsiniz.

...