Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mimari ve statik proje tasarımlarında kullanılmak üzere çatı yapı elemanı bulunur. Çatı oluşturma yöntemleri, çatı ayarları, çatı detayları ve çatı düzenleme yöntemleri detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...

Sonraki Konu

Çatı Ayarları