Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mimari proje tasarımlarında yer alan fugalı, yalı baskı ve terra cotta kaplama tipleri Dış Cephe Kaplaması ile oluşturulur. Bu başlık altında dış cephe kaplaması oluşturma, boyut belirleme ve düzenleme detaylı olarak anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...