Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mahal oluşturulabilmesi için mahal sınırlarının belirlenmesi gerekir. Alanların duvar ile kapatılmayan kenarları, mahal kenarı ile kapatılmak zorundadır. Mahal kenarı oluşturma yöntemleri, mahal kenarı ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...