Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mimari ve statik proje tasarım aşamasında kullanılacak Model düzenlemek için taşı, döndür, simetri, uzat, trim, fillet gibi komutlar tasarlanmıştır. Mimari ve statik projenin her aşamasında model düzenleme komutları kullanılabilir. Proje ve yapı bilgi modeli bu komutlar kullanılarak düzenlenir, tasarıma uygun hale getirilir.

...