Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD’de kapı/pencereler duvar içi obje şeklinde tanımlanır. Kapı/pencereleri modelleyebilmek için öncelikle duvarlara ihtiyaç vardır. Hazır kapı pencere objeleri, kapı/pencere kütüphanesinden seçilerek kullanılır. ideCAD ODT ile istenirse yeni kapı/pencere tipleri oluşturulur. Genişlik, yükseklik gibi ayarları düzenlenip farklı oluşturma yöntemleri kullanılarak kapı-pencereler modellenir.Kapı/pencere oluşturma yöntemleri, kapı/pencere ayarları, özellikleri ve düzenleme yöntemleri detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...