Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kazık komutu ile betonarme tasarıma ait kazık temeller oluşturulur. Kazık temel, kirişsiz radye döşeme ile birlikte tanımlanır. Sistemde önce kirişsiz radye tanımı yapılır sonra kazık temeller yerleştirilir.Kazık temellerin yarıçapı ve yüksekliği kazık temel tanımlanırken yardımcı toolbardan girilebilir.

Kazık

...

Komutunun Yeri

Ayrıca Betonarme sekmesi Temel-Zemin başlığı altından da ulaşabilirsiniz.

...

  • Ribbon menüde Kazık Temel ikonuna tıklayın.

  • Kazık temel toolbarı açılacaktır.

  • Farenizin hareketiyle beraber kazık temelinizin öngörüntüsü de hareket edecektir

  • Kazık temel toolbarında yer alan yükseklik ve yarıçap kutucuklarına istediğiniz değerleri girin. Yarıçap değerini değiştirdikçe kazık temelinizin öngörüntüsü değişecektir.

  • Farenizi istediğiniz noktaya getirip sol tuşuna tıklayın. Kazık temeliniz oluşacaktır.

  • Kazık temellerinizi oluşturduktan sonra klavyeden esc tuşu ile komuttan çıkın.

İşlem adımı

Kazık temel öngörüntüsünün oluşması

Image Modified

Kazık temel yarıçapının değiştirilmesi

Image Modified

Kazık temelin oluşması

Image Modified

Kazık temellerin oluşması

Image ModifiedImage Modified

...

Sonraki Konu

Tekil Temel