Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mimari projede proje tasarımlarında yer alan kapaklı, strüktürel silikon cephe gibi farklı cephe tipleri Giydirme Cephe ile oluşturulur. Bu başlık altında giydirme cephe oluşturma, giydirme cephe tasarlama, giydirme cephe ayarları ve düzenleme yöntemleri detaylı olarak anlatılmıştır.

...