Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mimari proje tasarımlarında yer alan korkuluklar oluşturulur. Korkuluklara ait dikme, küpeşte ve profiller seçilir. Bu başlık altında korkuluk oluşturma yöntemleri, korkuluk ayarları ve düzenlemeleri, yeni profil ve korkuluk tipi oluşturma detaylı olarak anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...

Sonraki Konu

Korkuluk Ayarları