Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mimari proje tasarımlarında kullanılabilecek profil objesi, kartonpiyer, süpürgelik, duvarda bordür, kat silmesi, çatı ve kubbe oluğu objeleri bulunur. Profil objelerini oluşturma, ayarları ve profil objesi işlemleri detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...