Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mimari proje tasarımlarında yer alan çatıdan gelen yağmur sularının, oluklardan zemine aktarımı için yağmur iniş boruları kullanılır. Yağmur iniş borusu oluşturma, projeye uygun şekilde düzenleme detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...