Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yay Kiriş komutuyla, betonarme tasarıma ait betonarme yay kirişler oluşturulur. Merkez-yarıçap-açılar tekniği yay kiriş çizmek için kullanılır. Önce merkez, sonra yarıçap, son olarak da yay açısı belirlenerek kiriş çizimi gerçekleştirilir.

Yay Kiriş Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

...

İşlem adımı

Yay merkezinin tıklanarak yay kirişin merkezinin belirlenmesi

Farenin hareketine bağlı olarak daire yarıçapının değişmesi

S02 kolonuna tıklanarak yarıçap büyüklüğünün belirlenmesi ve fare hareketine bağlı olarak yay parçasının değişmesi

S01 kolonu tıklanarak yay parçasının belirlenmesi

Yay kirişin oluşması

...