Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kiriş komutuyla, betonarme tasarıma ait betonarme kirişler oluşturulur.

Betonarme Kiriş Komutunun Yeri

...

İşlem adımı

Kirişin ilk noktasının belirlenmesi

Kiriş boyutlarının değiştirilmesi

Klavyeden boşluk tuşuna basarak kaçıklığın değiştirilmesi

Fareyi ikinci kolonun üzerine getirerek kirişin ikinci noktasının oluşturulması

İkinci kirişin öngörüntüsünün oluşması

Klavyeden Esc tuşuna basarak komuttan çıkılması

 

...