Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Döşeme komutu ile betonarme tasarıma ait betonarme döşemeler oluşturulur. Betonarme döşeme oluşturmak için öncelikle döşeme sınırlarının belirlenmesi gerekir. Döşemelerin sınırları kirişler, perdeler ya da döşeme kenarları ile belirlenir.

...