Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Betonarme döşeme oluşturmak için öncelikle döşeme sınırlarının belirlenmesi gerekir. Alanların kiriş ve perde ile kapatılmayan kenarları, döşeme kenarı ile kapatılmalıdır. Döşeme kenarı oluşturma yöntemleri, döşeme kenarı ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...